Kto może należeć

ZHP ma na celu:

Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśli Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Przygotowanie pelnowartościowego czlowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Polski i Kanady, opartej na ich umiłowaniu.

Utrzymanie więzi z narodem polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski. 

 

CZŁONKOWIE I UCZESTNICY ZWIĄZKU

Członkowie ZHP dzielą się na:
harcmistrzów, harcmistrzynie, podharcmistrzów i podharcmistrzynie, działaczy harcerskich i działaczki harcerskie, poszczególnych Organizacji, przewodników i przewodniczki, starszych harcerzy i starsze harcerki, członków KPH i członków wspierających; harcerki i kobiety pracujące ze skrzatami i zuchami w Organizacji Harcerzy oraz harcerze pracujący ze skrzatami i zuchami w Organizacji Harcerek

Uczestnicy:

Uczestnicy do lat 7 noszą nazwę skrzatów

Uczestnicy od lat 7 do lat 10/11 noszą nazwę zuchów i są organizowani w drużyny lub gromady.

Uczestnicy powyżej lat 10/11 noszą nazwę harcerzy/harcerek i są organizowani w drużyny harcerskie.

Uczestnicy powyżej lat 15 noszą nazwę harcerzy-wędrowników harcerek-wędrowniczek i są organizowani w jednostki wędrownicze.

 

 

ZHP pgK SKŁADA SIĘ Z:

Organizacji Harcerek

Organizacji Harcerzy

Organizacji Starszego Harcerstwa

Organizacji Przyjaciół Harcerstwa

 

Organizacje te pracują według regulaminów wewnętrznych.

 

You are here:   Strona GlownaO NasKto może należeć